default-header
Home Klachten/Complimenten

Klachten/Complimenten

Dagelijks trachten onze medewerkers hun activiteiten met de grootst mogelijke zorg uit te voeren. Mocht u ondanks onze inzet toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan vernemen wij deze graag.

Om uw klacht kenbaar te maken verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en middels de ‘versturen’ knop aan ons toe te laten komen.Uw klacht zal dan, onder registratie van een uniek volgnummer welke per ommegaande aan u kenbaar gemaakt zal worden, in behandeling genomen worden door onze kwaliteitsmanager welke uw klacht intern zal onderzoeken. Zodra wij uw klacht intern onderzocht en behandeld hebben zullen wij u omtrent de afhandeling van uw klacht informeren. Vanzelfsprekend zullen wij, indien uw klacht hiertoe aanleiding geeft, ons interne proces aanpassen om er zorg voor te dragen dat toekomstige klachten voorkomen kunnen en zullen worden; Uw mening telt !

Heeft u in plaats van een klacht een compliment over onze dienstverlening ? Vanzelfsprekend vernemen wij deze ook graag. Wij bieden u middels onderstaand formulier tevens de mogelijkheid om uw compliment kenbaar te maken. Wij zullen na ontvangst er zorg voor dragen dat uw compliment bij de juiste persoon terecht zal komen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw input en medewerking.

Klachten / Complimenten formulier