Ciągły monitoring

Niezastąpiona, ciągła łączność z naszymi eskortowanymi pojazdami transportowymi daje naszym Klientom pewność, że towar podróżuje najbardziej wydajną i najbezpieczniejszą trasą pomiędzy miejscami załadunku i wyładunku na terenie Europy.

Oferujemy ciągły monitoring dla każdego z naszych transportów dzięki użyciu różnorodnych systemów GPS. Towary naszych Klientów przewożone są szybko i prawidłowo dzięki naszemu systemowi błyskawicznej komunikacji między członkami naszego zespołu (zarówno na trasie, jak i w biurze).

Wiemy, gdzie znajdują się towary naszych Klientów w danej chwili oraz kiedy zostaną dostarczone.

continu controle